Средно училище "Христо Смирненски", гр. Брезово

Можем, защото сме заедно!

АКТУАЛНО


COVID'19


Прием ученици


Средно училище "Христо Смирненски" обявява прием на ученици в I, V и VIII класове.
Повеме информация можете да получите от документите по-долу.
Прием ученици

Документи за 2020/21 г.


ПРОЕКТИ


ПРОЕКТИ
Училището работи по различни национални и международни проекти, свързани както с приложение на нови дидактически технологии в учебния процес, така и с работа в мултикултурна среда, приобщаване и превенция срещу отпадането на учениците
Информация за работа по проекти

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА


За дистанционна и смесена форма на обучение в училището се използва MOODLE- платформа на адрес: https://sou-brezovo.com

ОБУЧЕНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА

ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК


През настоящата учебна година училището въведе електронен дневник SHKOLO. Всички ученици и учители имат достъп до информацията, съхранявана в дневника на адрес https://www.shkolo.bg/.
Седмичното разписание на всички класове и групи, можете да видите тук.
ЕЛЕКТРОНЕН ДНЕВНИК

ВРЪЗКИ


  • гр. Брезово, България
  • 4160 гр. Брезово, обл. Пловдив, ул. В. Коларов №1

Изпълнение на бюджета


Условия за организиране на обучението- документи


I BUILT MY SITE FOR FREE USING